HÌnh đại diện 230057 Lâm Hằng
Trả lời: con lac don
Bởi 230057 Lâm Hằng - Thứ năm, 6 Tháng chín 2012, 09:37 PM
 
ta co : W= 1/2 Iw2
mà: L=Iw
L=hang so , M=0
nên W=hang so