Buon
Trả lời: cường độ điện trường
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 29 Tháng tám 2012, 10:10 PM
 
Ah,có cách rồj. Mình sẽ chụp ảnh cáj hình đó cho bạn.ok.
Ta có: ED=E1+E3+E2=0 (nhớ vjết kí hjệu vectơ) E13+E2=0
vì ED=0 nên E13 đốj vs E2. Mà E2 hướng về B. Suy ra q1,q2 đều dương.ta có: E1=E13.cosampa= E2.cosampa
k.q1/0,03^2= k.(q2/0,05^2).(0,03/0,05)
|q1|=(0,03^3/0,05^3).|q2|
= 2,7.10^-8
tương tự ta có: E3=E13.sinampa= E2.sinampa .rồj làm tương tự như trên. Tìm dc q3= 6,4.10^-8
xong! Nhớ cảm ơn mình nhé.hjhj. Ah,0,05 là đường chéo ak,áp dụng pjtago mà tìm