HÌnh đại diện 227801 hattieucn
ngăn cản quá trình tập hợp
Bởi 227801 hattieucn - Thứ ba, 21 Tháng tám 2012, 10:14 PM
 
mình muốn hỏi một chút về vđề đang gặp phải, có cách nào ngăn cản đk quá trình cá hạt chất lỏng nhỏ, các tinh thể nhỏ tập hợp thành các hạt, tinh thể lớn