HÌnh đại diện Huỳnh  Xuân Hiếu
Giúp Em 2 Bài Này Với !!
Bởi Huỳnh Xuân Hiếu - Thứ ba, 21 Tháng tám 2012, 09:05 AM
 
Bài 1 : Một Vật AB Đặt trước thấu kính cho ảnh ảo A' B' = 4 AB và cách AB 18cm
a) Tìm tiêu cự của thấu kính
b) Phải Dời AB theo chiều nào, một đoạn bao nhiêu để ảnh vẫn là ảnh ảo bằng 2AB.


Bài 2 : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 7,2cm . Vật thật AB đặt trước thấu kính cho ảnh thật cách thấu kính 12cm
a) Xác định chu kỳ , tần số
b) Tim li độ , gia tốc tại thời điểm t=0,25s
Giúp Em Với
Được Thì Send Qua Email : heoconcachon1995@yahoo.com Dùm Em !! Cám Ơn Nhiều