HÌnh đại diện 227397 Nguyễn Trường Anh
Giải giúp mình bài vật lí nâng cao (bài 5 b trang 17) lớp 10
Bởi 227397 Nguyễn Trường Anh - Chủ nhật, 19 Tháng tám 2012, 10:29 AM
 
...
b) Người thứ 2 đi đc 1 đoạn thì dừng lại, sau 5,50min thì người thứ 1 đến. Hỏi vị trí đó cách nơi xuất phát bao xa?