HÌnh đại diện 227089 TRAN THI YEN
vật dẫn và điện môi trong điện trường
Bởi 227089 TRAN THI YEN - Thứ sáu, 17 Tháng tám 2012, 09:53 PM
 
may ban giup minh giai thich thi nghem ve sự phân bố điện tích của vật dẫn trong trương hợp mặt nghoài có chỗ lồi chỗ lõm