HÌnh đại diện 228194 Phan Trần Bảo Trân
Trả lời: [ Lý 11] Bài tập cường độ điện trường
Bởi 228194 Phan Trần Bảo Trân - Thứ sáu, 24 Tháng tám 2012, 08:17 PM
 
2)E= (2kqa): [(a mũ 2+h mũ 2)mũ 3 phần 2]
Gía trị cực đại: M là trung điểm AB=> max= (2kq): a mũ 2