HÌnh đại diện Laughing Out Loud
[ Lý 11] Bài tập cường độ điện trường
Bởi Laughing Out Loud - Chủ nhật, 15 Tháng bảy 2012, 02:53 PM
 
1.tại 3 điểm A,B,C trong khôn gkhí tạo thành tam giác vuong tại A: AB=4 cm AC=3cm .Tại A đặt q1= -2.7*10^-9 C,tại B đặt q2.Biết E tổng hợp tại C có phương song song AB.XÁc định q2 và E tại C
2. hai điẹn tích +q và -q(q>0) đặt tại hai điểm A,B với AB= 2a trong kka> xác định cường độ điện trường tại M nằm trên trung trực của Ab cách Ab một đoạn xb> tính x để E tại M cực dai và tính giá trị cực đại này

HÌnh đại diện 228194 Phan Trần Bảo Trân
Trả lời: [ Lý 11] Bài tập cường độ điện trường
Bởi 228194 Phan Trần Bảo Trân - Thứ sáu, 24 Tháng tám 2012, 08:17 PM
 
2)E= (2kqa): [(a mũ 2+h mũ 2)mũ 3 phần 2]
Gía trị cực đại: M là trung điểm AB=> max= (2kq): a mũ 2