HÌnh đại diện 222638 Nguyễn Hoàng Thi
Cấu trúc tinh thể sắt (Fe) sau khi nhiễm từ.
Bởi 222638 Nguyễn Hoàng Thi - Thứ sáu, 13 Tháng bảy 2012, 02:37 PM
 
Hi các anh chị,

Em có một thắc mắc nhỏ , em biết thường có cấu trúc tinh thể là lập phương tâm khối. Fe lại có khả năng nhiễm từ, vậy từ trường có tác dụng gì lên cấu trúc tinh thể bản thân của sắt không ? Nếu có gì sai xót mong anh chị bỏ quá, Thanks !