HÌnh đại diện 223361 Nguyen Viet Dung
Trả lời: Vật Lí cơ bản 12 cần người giúp
Bởi 223361 Nguyen Viet Dung - Thứ bảy, 21 Tháng bảy 2012, 08:55 PM
 
bạn chỉ cần đọc lí thuyết từng bài rồi làm hết các bt trong SBT là khá ổn rồi đấy