Buon
Trả lời: Em có một thắc mắc nhỏ.mong thầy và các bạn aj bjết gjảj thích gjúp em nhé.
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 11 Tháng bảy 2012, 09:45 PM
 
Gjải cũng có lý,nhưng theo em nghĩ chưa chắc thí nghjệm cho vật chạy trên đệm khí ít tốn kém hơn thí nghjệm cho vật chạy trên đệm từ đâu. Thí nghiệm cho vật chạy trên đệm khí rườm rà hơn gấp nhjều lần. Mà đây ko phảj là vấn đề kinh tế,bạn lấy sách ra đọc đj,có câu nój rằng: mấy thế kỷ trôj qua mà con ngườj vẫn ko tạo ra dc một thí nghjệm nào để có thể kjểm chứng trực tjếp dc định luật 1 newton......chỉ cho đến thờj đạj hjện nay,con ngườj mớj tạo dc một thí nghjệm gần như loạj bỏ dc lực ma sát,đó là kĩ thuật tạo ra đệm khí thôj.như vậy chứng tỏ phảj có một lý do nào đó mà ngườj ta ko cho vật chạy trên đệm từ,tất nhjên đây ko phảj là vấn đề ktế rồj bạn ah.