HÌnh đại diện 192003 pham tien thanh
help me !!!!! ,cần rất gấp. thank nhiều
Bởi 192003 pham tien thanh - Thứ tư, 4 Tháng bảy 2012, 04:18 PM
 
untitled.bmp
2 lò xo giống hệt nhau có khối lượng ko đáng kể. co K= 10 N/m , được mắc vào 1 vật có khối lượng m=50g , vật m dao động trên mặt phẳng nằm ngang , bỏ qua mọi ma sát . Trong quá trình của vật m 2 lò xo luoon bị kéo dãn . Cho gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng . Chiều dương từ A-> B . ở thời điểm t=o vật m đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với vận tốc V= 50cm/s
1. chứng minh vật m dao động điều hòa
2. viết phương trình dao động của vật
3. tính vận tốc của vật tại thời điểm pi/40 (s)