HÌnh đại diện 128392 NGUYỄN QUANG TRUNG
Trả lời: Mọi người giúp em giải câu này với!!!!!
Bởi 128392 NGUYỄN QUANG TRUNG - Thứ ba, 3 Tháng bảy 2012, 05:04 PM
 
Đây là bài toán không chặt chẽ. Với lại thi đại học sẽ không có kiểu ra đề như thế này. bạn yên tâm đi