HÌnh đại diện Huỳnh   Khả Duy
Bài tập vật lí 10
Bởi Huỳnh Khả Duy - Thứ bảy, 30 Tháng sáu 2012, 04:58 PM
 
Một viên đá đc ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0, viên đá lên tới độ cao 15m thì rơi xuống. Cho g=10m/s^2.
a) VIết pt chuyển động của viên đá
b)Tính vận tốc v0
c) Tính khoảng thời gian từ lúc ném đến khi chạm đất.
Buon
Trả lời: Bài tập vật lí 10
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ bảy, 30 Tháng sáu 2012, 10:06 PM
 
Baj nay cung dc day. Gjaj:
ta chon goc toa do taj mat dat,chjeu(+) la chjeu chuyen dong thang tu duoi len tren.
a)ptcđ: h=vo.t-(1/2.g.t^2)
b) ta co:h=vo^2/2g
=>vo=căn(h.2.g)=căn(15.2.10)=10căn3
c) o gjaj doan1: (tu duoj nem len)
ta co: v=vo-gt1 =>t1=vo/g=căn3
(o do cao 15m thj v khj do bang 0)
o gjaj doan2: (roj tu tren xuong duoj)
v=căn(2.g.h)=10căn3
t2=can(2.h/g)=căn3
tong thoj gjan la t1+t2=căn3+căn3=2căn3
XONG!
ket qua cua 2 gjaj doan deu bang nhau. Ban do laj cho chac nhe,mjnh chua chac da lam dung dau,lau lam roj mjnh chua dung den may baj nay nen se co saj sot ak. Do laj nhe!