HÌnh đại diện 220137 Lưu Chánh Trung
Trả lời: giúp em giải bàinày với !!!!!
Bởi 220137 Lưu Chánh Trung - Thứ năm, 28 Tháng sáu 2012, 09:04 PM
 
Thầy hướng dẫn rồi em tự giải nhé.
Ba điện tích này có độ lớn bằng nhau (giá trị tuyệt đối), có thể cả ba cùng + hoặc cùng - (còn tại sao cả ba đtích phải cùng + or - em có thể vẽ thử trường hợp 2đtích dương và 1 đtích - thì hệ thống ko thể cân bằng được)
Sau đó em tính lực điện do ba đtích này tác dụng lên q0, tổng hợp vector lực =0, từ đó tính được giá trị của ba điện tích đó. (abs(q1)=abs(q2)=abs(q3)=abs(x)
từ PT tìm x. X sẽ có 2 giá trị (+ or -)GV: Lưu Chánh Trung
ĐT: 0939508202