HÌnh đại diện 217253 le tuyen
help me
Bởi 217253 le tuyen - Chủ nhật, 17 Tháng sáu 2012, 11:12 PM
 
1 chất điểm dao đông điều hòa theo phương trình x=4cos2pi.t/3. kể từ lúc t=0 chất điểm đi qua vị trí có li độ x=2cm, lần thứ 2011 taj thời điểm???????