Nội dung chính

 
 
1
 • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte

Chỉ hiện chủ đề 1
2
 • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Charles

Chỉ hiện chủ đề 2
3
 • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte

Chỉ hiện chủ đề 3
4
 • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Charles

Chỉ hiện chủ đề 4
5
 • Bài 31. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Chỉ hiện chủ đề 5
6
 • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Chỉ hiện chủ đề 6
7
 • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chỉ hiện chủ đề 7
8
 • Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Chỉ hiện chủ đề 8
9
 • Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Chỉ hiện chủ đề 9
10
 • Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Chỉ hiện chủ đề 10
11
 • Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Chỉ hiện chủ đề 11
12
 • Bài 39. Sự chuyển thể của các chất

Chỉ hiện chủ đề 12
13
 • Bài 39. Độ ẩm của không khí

Chỉ hiện chủ đề 13
14
 • Bài tập lớn

Chỉ hiện chủ đề 14
Bỏ qua Thông báo mới nhất

Thông báo mới nhất

 • 1/03/2010, 09:52
  Trần Triệu Phú
  Thông báo: Đã có Đề Kiểm tra thử kiến thức cuối chương Định luật bảo toàn Đọc tiếp...
 • 1/08/2008, 17:50
  Trần Triệu Phú
  Khóa học lớp 10, chương 2: động lực học chất điểm, cô Minh Uyên Đọc tiếp...
Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Thứ tư, 28 Tháng chín 2022, 10:53 AM

Chưa có gì mới