Nội dung chính

 
 
1
 • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte

Chỉ hiện chủ đề 1
2
 • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Charles

Chỉ hiện chủ đề 2
3
 • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte

Chỉ hiện chủ đề 3
4
 • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Charles

Chỉ hiện chủ đề 4
5
 • Bài 31. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Chỉ hiện chủ đề 5
6
 • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Chỉ hiện chủ đề 6
7
 • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chỉ hiện chủ đề 7
8
 • Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Chỉ hiện chủ đề 8
9
 • Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Chỉ hiện chủ đề 9
10
 • Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Chỉ hiện chủ đề 10
11
 • Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Chỉ hiện chủ đề 11
12
 • Bài 39. Sự chuyển thể của các chất

Chỉ hiện chủ đề 12
13
 • Bài 39. Độ ẩm của không khí

Chỉ hiện chủ đề 13
14
 • Bài tập lớn

Chỉ hiện chủ đề 14
Bỏ qua Thông báo mới nhất

Thông báo mới nhất

 • 1/03/2010, 09:52
  Trần Triệu Phú
  Thông báo: Đã có Đề Kiểm tra thử kiến thức cuối chương Định luật bảo toàn Đọc tiếp...
 • 1/08/2008, 17:50
  Trần Triệu Phú
  Khóa học lớp 10, chương 2: động lực học chất điểm, cô Minh Uyên Đọc tiếp...
Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Chủ nhật, 16 Tháng mười hai 2018, 11:06 PM

Chưa có gì mới