Nội dung chính

 
Một cách tổng quát, nội dung lớp học gồm ba phần chính


so do 1


 
1
Phần thứ nhất:

Tóm tắt nội dung kiến thức của chuyển động cơ học bằng tiếng Việt,
bao gồm các khái niệm cơ bản, nền tảng của chuyển động cơ học, vận tốc, gia tốc, các dạng chuyển động thường gặp...

CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

Cơ học được chia làm hai phần: động học và động lực học. Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo, quãng đường dịch chuyển, vận tốc, gia tốc) nhưng không xét đến nguyên nhân gây ra sự thay đổi trạng thái chuyển động. Chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu phần động học mà cụ thể là các chuyển động cơ học.

Hiện tất cả các chủ đề
Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Chủ nhật, 27 Tháng chín 2020, 08:33 AM

Chưa có gì mới

Bỏ qua Thống kê

Thống kê

trac nghiem online Hôm nay: 1560
trac nghiem online Hôm qua: 8274
trac nghiem online 50617 Thành viên
trac nghiem online 84 Lớp học trực tuyến
Bỏ qua Thành viên onlineBỏ qua New Forum Posts

New Forum Posts

No new posts since your last login