Học theo tuần

 
 
 

10 Tháng mười một - 16 Tháng mười một

  • Tuần này sẽ kiểm tra 15 phút phần:

    + Ném ngang: BT cơ bản áp dụng công thức.

    + Lực ma sát, lực đàn hồi.

    Đề gồm 3 câu tự luận: 1 LT và 2 BT nhỏ, đủ thời gian 15 phút
Chỉ hiện tuần 1
 

17 Tháng mười một - 23 Tháng mười một

Chỉ hiện tuần 2
 

24 Tháng mười một - 30 Tháng mười một

  • Tuần này sẽ kiểm tra 45 phút, nội dung sẽ thông báo sau
Chỉ hiện tuần 3
 

1 Tháng mười hai - 7 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 4
 

8 Tháng mười hai - 14 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 5
 

15 Tháng mười hai - 21 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 6
 

22 Tháng mười hai - 28 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 7
 

29 Tháng mười hai - 4 Tháng một

Chỉ hiện tuần 8
 

5 Tháng một - 11 Tháng một

Chỉ hiện tuần 9
 

12 Tháng một - 18 Tháng một

Chỉ hiện tuần 10
Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Thứ sáu, 24 Tháng sáu 2022, 07:23 PM

Chưa có gì mới