Bỏ qua Đăng nhậpBỏ qua Điều hành

Học theo tuần

 
 
 

3 Tháng mười một - 9 Tháng mười một

Chỉ hiện tuần 1
 

10 Tháng mười một - 16 Tháng mười một

Chỉ hiện tuần 2
 

17 Tháng mười một - 23 Tháng mười một

 • Tuần này sẽ kiểm tra 15 phút phần:

  + Ném xiên: BT cơ bản áp dụng công thức.

  + Lực ma sát, lực đàn hồi.

  Đề gồm 3 câu tự luận: 1 LT và 2 BT nhỏ, đủ thời gian 15 phút

 • Lớp mình tập làm thí nghiệm bài rơi tự do bằng thí nghiệm ảo sau, có thể download về nhà xem
  Bài này có 2 phương án, xem xem trong sách giáo khoa làm theo phương án nào rùi lựa chọn ở đây cho đúng hen
 • Thí nghiệm ảo khảo sát quy luật của rơi tự do file
Chỉ hiện tuần 3
 

24 Tháng mười một - 30 Tháng mười một

 • Tuần này sẽ kiểm tra 45 phút, nội dung sẽ thông báo sau

Chỉ hiện tuần 4
 

1 Tháng mười hai - 7 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 5
 

8 Tháng mười hai - 14 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 6
 

15 Tháng mười hai - 21 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 7
 

22 Tháng mười hai - 28 Tháng mười hai

Chỉ hiện tuần 8
 

29 Tháng mười hai - 4 Tháng một

Chỉ hiện tuần 9
 

5 Tháng một - 11 Tháng một

Chỉ hiện tuần 10