Nội dung chính

 
Đây là lớp học trực tuyến dành riêng cho Sinh viên khoa Vật lý - trường ĐH Sư phạm Tp. HCM đang theo học lớp Cơ học lượng tử của thầy Lê Văn Hoàng, cô Hoàng Đỗ Ngọc Trầm và thầy Nguyễn Ngọc Ty
 
2
Tài liệu hỗ trợ

SV download các bài giảng và tài liệu hỗ trợ tại đây.

Lưu ý: Để tránh trường hợp các đường dẫn bị vô hiệu quá do có quá nhiều bạn cùng tải, các bạn nên chia sẻ lẫn nhau sau khi đã down hơn là tất cả cùng download trực tiếp tại đây. Xin cảm ơn các bạn!
Chỉ hiện chủ đề 2
3
Làm quen với bài thi trắc nghiệm

Các bạn có thể làm quen với cách thức kiểm tra trắc nghiệm trong phần này. Bài kiểm tra thử nghiệm có 3 câu hỏi. Bạn được thử nghiệm 2 lần và kết quả này không tính vào điểm số của bạn.
Chỉ hiện chủ đề 3
4
Trắc nghiệm chương 1: "Lý thuyết tiền lượng tử"

Đề thi có 20 câu
Thời gian làm bài: 20 phút
SV có thể luyện tập nhiều lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 10 phút để các bạn có thể xem lại bài.
Đề thi sẽ mở cho các bạn luyện tập đến 17h00 ngày chủ nhật 8/10/2017

Thời gian tính điểm kiểm tra:
Lớp thầy Ty: 22h00-22h30 tối chủ nhật 8/10/2017

Lưu ý: + Như GV đã thông báo trên lớp, để thuận lợi cho việc vào điểm và theo dõi tình hình học tập, đề nghị các bạn chỉnh sửa tên của mình theo định dạng: "Họ và tên - MSSV".
+ SV chỉ làm bài một lần duy nhất vào phiên kiểm tra, bạn nào làm nhiều hơn một lần thì các lần sau không được ghi điểm.

Chúc các bạn làm bài tốt.
Chỉ hiện chủ đề 4
5
Trắc nghiệm chương 2: "Sóng de Broglie - phương trình Schrodinger"

Đề thi có 20 câu
Thời gian làm bài: 20 phút
SV có thể luyện tập nhiều lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 10 phút để các bạn có thể xem lại bài.
Đề thi sẽ mở cho các bạn luyện tập đến 17h00 ngày chủ nhật 15/10/2017

Thời gian tính điểm kiểm tra:
22h00-22h30 tối chủ nhật 15/10/2017 Soạn thảo nội dung tóm tắt

Lưu ý:
+ SV chỉ làm bài một lần duy nhất vào phiên kiểm tra, bạn nào làm nhiều hơn một lần thì các lần sau không được ghi điểm.
+Các bạn Sv kiểm tra bài 1 gặp sự cố gửi email cho thầy để được làm lại vào lúc 21h30 của ngày chủ nhật 15/10/2017.

Chúc các bạn làm bài tốt.
Chỉ hiện chủ đề 5
6
 • Trắc nghiệm chương 3: "Các nguyên lý cơ bản trong cơ học lượng tử"

  Đề thi có 20 câu
  Thời gian làm bài: 20 phút
  SV có thể luyện tập nhiều lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 10 phút để các bạn có thể xem lại bài.
  Đề thi sẽ mở cho các bạn luyện tập đến 17h00 ngày chủ nhật 22/10/2017

  Thời gian tính điểm kiểm tra:
  : 22h00-22h30 tối chủ nhật 22/10/2017.
 • Bài trắc nghiệm chương 3 Đề thi
Chỉ hiện chủ đề 6
7
Chỉ hiện chủ đề 7
8
Chỉ hiện chủ đề 8
9
 • Bài kiểm tra tổng hợp

  Đề thi có 40 câu
  Thời gian: 35 phút
  Thời gian kiểm tra: Tối chủ nhật 10/12/2017
  SV chỉ được làm một lần
  Lưu ý: Hệ thống sẽ mở cho SV làm thử một lần duy nhất trong ngày chủ nhật (thời gian tuỳ ý) và một lần lấy điểm (từ 22:00-22:35). Nếu SV nào cố tình thử 2 lần trước 22:00 thì đến lúc lấy điểm sẽ không truy cập vào đề thi được, những trường hợp này khi tổng hợp sẽ bị điểm 0.
 • Đề thi tổng hợp
Chỉ hiện chủ đề 9
Bỏ qua Thành viên online

Thành viên online

 • Khách