Lớp học này cho phép khách vào
 Kho này yêu cầu một khoá truy cập

Đây là khóa học về dạy học dự án, theo chương trình của tập đoàn Intel.

Đối tượng học là sinh viên khoa Vật lí - Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM.

Mục tiêu của khóa học là giúp sinh viên tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học theo dự án - một trong những phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm - kết hợp với việc tích hợp công nghệ vào dạy học nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy.

Lớp học này cho phép khách vào  Kho này yêu cầu một khoá truy cập