Lớp học này cho phép khách vào

Nhằm hỗ trợ cho việc tự học Vật lý bằng song ngữ của học sinh THPT, lớp học sẽ cung cấp cho người học vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, ôn tập và mở rộng những kiến thức vật lý thông qua các câu hỏi, các bài tập, video clip,... bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Lớp học này cho phép khách vào