Lớp học này cho phép khách vào

Đây là nơi tạo vòng phản hồi "kịp thời" giữa giáo viên và học sinh.
Trước khi bắt đầu bài học vài giờ, học sinh trả lời một số câu hỏi khởi động trên web. Những câu trả lời này giúp giáo viên kịp thời nắm bắt khả năng hiện tại của học sinh để điều chỉnh hoạt động dạy học trên lớp. (Đây là nguyên lí cơ bản của Just-in-time teaching).
Đây cũng là nơi cung cấp tài liệu hỗ trợ tự học, bài tập trực tuyến, câu đố vui và bài tập.

Lớp học này cho phép khách vào