Lớp học này cho phép khách vào
 Kho này yêu cầu một khoá truy cập

Đây là khóa học về dạy học theo dự án, theo chương trình của tập đoàn Intel, phiên bản 10.1 (dành cho giáo viên cốt cán), đối tượng học là sinh viên năm thứ ba khoa Vật lý - Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.

Mục tiêu của khóa học là giúp các giáo sinh phát triển phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm thông qua sự tích hợp công nghệ và cách tiếp cận học theo dự án.

Lớp học này cho phép khách vào  Kho này yêu cầu một khoá truy cập