Các bạn có thể hỏi đáp về vật lý lớp 10. Mình có thể giải đáp. Tuy nhiên có thể vài câu mình sẽ không biết tại vì mình cũng là học sinh mà. Nhưng mà những câu đó mình sẽ tìm câu trả lời nhanh nhất