Lớp học sẽ đang các bài tập vật lý và các em vào học sẽ chép lại và giải. ai có bài thì cứ đăng lên cho mọi người cùng giải