Kho này yêu cầu một khoá truy cập

Lớp học này là công cụ để khuyến khích tự học môn Vật lý của học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thượng HIền, Đà Nẵng

Kho này yêu cầu một khoá truy cập