Lớp họccung cấp cho các bạn một số kỹ năng sử dụng một số phần mềm trong việc dạy học vật lý.