Lớp học này cho phép khách vào

Chương Các định luật bảo toàn là một trong những chương hay của chương trình vật lý lớp 10, cũng là một trong những chương khó và do đó, cần nhiều trao đổi, thảo luận cũng như làm bài tập hơn nữa.
Lớp học này với mục đích giúp các em học tập tốt hơn, có thể dễ dàng xem lại bài khi về nhà, giúp học hỏi, củng cố và bù đắp kiến thức trên lớp.
Trong lớp học này sẽ có:
* Các nội dung tóm tắt từng bài.
* Thảo luận các vấn đề hay gặp.
* Video thí nghiệm và các mô tả sinh động
* Các dạng bài tập và phương pháp giải cho từng dạng
* Các bài tập tự luận
Lớp học này dành cho các em HS 10D1, 10D2, 10A2 trường THTH - ĐHSP và các em khác có quan tâm.

Lớp học này cho phép khách vào