Khóa học này bao gồm các kiến thức về môn Vật lý THCS.