Lớp học này cho phép khách vào


tu truongNỘI DUNG KHÓA HỌC
Khóa học này giúp cá nhân, nhóm học sinh chuẩn bị bài và tự kiểm tra, mở rộng kiến thức chương Từ Trường.
Nội dung:
+ Hệ thống hóa bài học ( sơ đồ từng bài học)
+ Hệ thống câu hỏi chuẩn bị cho từng bài học
+ Nội dung từng bài học
+ Các thí nghiệm ảo trong các bài học
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tự kiểm tra đánh giá
+ Vật lý và đời sống
+ Diễn đàn thảo luận các vấn đề liên quan

Lớp học này cho phép khách vào