Kho này yêu cầu một khoá truy cập

Lớp học gồm ba phần:

- Phần 1 Chuyển động cơ học: Phần trình bày về những kiến thức cơ bản của chương trình Vật lý đại cương, phần Chuyển động cơ học, như khái niệm độ dời, vận tốc, gia tốc, một số dạng chuyển động đơn giản.

- Phần 2 Mechanical motion: Những kiến thức đã được trình bày ở phần 1 sẽ được viết tóm gọn lại bằng tiếng Anh.

- Phần 3 Hỗ trợ học tập: Gồm có diễn đàn trao đổi khó khăn, download ebook mở rộng kiến thức, các kiến thức Vật lý cơ bản hỗ trợ người học...

Đối tượng tham gia:

- Bạn là người yêu vật lý? thích phần Chuyển động cơ học (động học)?

- Bạn là người quan tâm Anh văn chuyên ngành vật lý?

- Bạn là một nhà phê bình?

Mời vào!!!

Kho này yêu cầu một khoá truy cập