Các chuyên đề, các dạng bài tập bổ sung cho bài tập trên lớp, các bài tập ôn tập, kiểm tra kiến thức
Thiết kế riêng dành cho lớp 10A5, 10D1 trường trung học thực hành - ĐHSP Hồ Chí Minh