Lớp học này cho phép khách vào

Thảo luận Các kỹ năng vẽ hình và tạo hiệu ứng cơ bản trong trong soạn bài giảng bằng PowerPoint
Các hình mẫu, hiệu ứng mẫu, kho hình vẽ, hiệu ứng phục vụ soạn bài giảng
PowerPoint cho vật lý, PowerPoint cho giảng dạy

Lớp học này cho phép khách vào