Lớp học này cho phép khách vào


Tất cả các thí nghiệm cơ bản và mở rộng được tiến hành và quay video. Có thể dùng cho HS và GV đang giảng dạy 12 theo bộ sách mới.

Video được tiến hành và quay bởi Thầy Tân (0903720751) - Công ty sách và thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh.

Người xây dựng: Trần Triệu Phú

Hỗ trợ phát hành trong khóa học này bởi Lớp học Vật lý.

Lớp học này cho phép khách vào