Động lực học chất điểm

HỖ TRỢ TỰ HỌC VẬT LÝ 10

CHƯƠNG 2 : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

GV phụ trách : Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Trường THPT Nguyễn Khuyến Q10 Tp. HCM

Lớp học bao gồm đầy đủ các nội dung hỗ trợ cho việc học tập vật lý của HS từ nội dung lý thuyết, liên hệ với đời sống, bài tập tự luận, các bài kiểm tra trắc nghiệm nhiều mức độ, đến các diễn dàn học tập.

Nội dung trong chương này sẽ giúp HS giải đáp được một số vấn đề chính :

  • Tại sao các vật lại có thể thay đổi vận tốc chuyển động của mình?
  • Các vật tương tác với nhau như thế nào?
  • Các vật tương tác với nhau thông qua những lực nào?
  • Lực tác dụng lên vật sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào?
  • Làm thế nào để có thể xác định được sự biến đổi vận tốc của vật khi đã biết các lực tác dụng lên vật?