Lớp học này cho phép khách vào

Khóa học "Hướng dẫn Thí nghiệm lớp 12 (bộ sách mới)" được tiến hành và quay video. Có thể dùng cho HS và GV đang giảng dạy 12

  • Mục đích thí nghiệm
  • Giới thiệu dụng cụ
  • Cách tiến hành
  • Kết quả đạt được
Nguồn lấy từ ĐHSP Hà Nội, do các sinh viên khoa VL ĐHSP Hà nội thực hiện

Lớp học này cho phép khách vào