Hình minh họaKhóa học được xây dựng nhằm hỗ trợ tự học Vật lý THPT ở nhà, bao gồm :
- Nội dung cơ bản của bài học.
- Hệ thống câu trắc nghiệm để tự kiểm tra.
- Phân dạng bài tập để rèn luyện các kỹ năng.
- Các ứng dụng của Vật lý trong đời sống.
- Diễn đàn thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức trong bài.

Với chương học đầu tiên này, người học sẽ trả lời được câu hỏi cơ bản nhất của chuyển động : Làm thế nào để xác định được vị trí chính xác của các chuyển động?