Kho này yêu cầu một khoá truy cập

Lớp học này tập hợp các bài trắc nghiệm môn Cơ Học Lượng Tử do thầy Lê Văn Hoàng và cô Hoàng Đỗ Ngọc Trầm biên soạn, dành cho Sinh viên Khoa Vật lý - Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh

Kho này yêu cầu một khoá truy cập