Lớp học này cho phép khách vào

Đây là lớp học để trao đổi các vấn đề về thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Lớp học này cho phép khách vào