Lớp học này không cho phép khách vào, bạn hãy tạo một tài khoản để đăng nhập.
Đây là lớp học ngôn ngữ lập trình cơ sở Pascal đầy đủ chi tiết được giảng dạy tại DHSP Hà Nội. (3 dvht)
Tác gi : PGS.TS Lê Khc Thành
Đng tác gi :
Gv Trn Th Thu Phương
Gv Ki
u Phương Thu
Gv V
ũ Thái Giang

Bn quyn thuc Đi hc Sư Phm Hà Ni