• trac-nghiem      
   
  Thảo luận Các kỹ năng vẽ hình và tạo hiệu ứng cơ bản trong trong soạn bài giảng bằng PowerPoint
  Các hình mẫu, hiệu ứng mẫu, kho hình vẽ, hiệu ứng phục vụ soạn bài giảng
  PowerPoint cho vật lý, PowerPoint cho giảng dạy
   
       
 • trac-nghiem      
   
  SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG
  TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  (Nguồn: Khoa Vật lý, ĐH SP Hà Nội ) PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng, PGS.TS. Phạm Xuân Quế, TS. Nguyễn Xuân Thành
   
       
 • trac-nghiem      
   
  Nhóm mô phỏng Vật lý - Lớp lý 3 Đại học Sư Phạm HCM.
  Gửi, bình luận, phát triển các sản phẩm mô phỏng bằng flash
   
       
 • trac-nghiem      
   
  Đây là khóa học về dạy học theo dự án, theo chương trình của tập đoàn Intel, phiên bản 10.1 (dành cho giáo viên cốt cán), đối tượng học là sinh viên năm thứ ba khoa Vật lý - Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.

  Mục tiêu của khóa học là giúp các giáo sinh phát triển phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm thông qua sự tích hợp công nghệ và cách tiếp cận học theo dự án.
   
       
 • trac-nghiem      
   
  Đây là khóa học về dạy học dự án, theo chương trình của tập đoàn Intel.

  Đối tượng học là sinh viên khoa Vật lí - Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM.

  Mục tiêu của khóa học là giúp sinh viên tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học theo dự án - một trong những phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm - kết hợp với việc tích hợp công nghệ vào dạy học nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy.